Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja trgovačkog društva Plantus Project d.o.o.

Opći podaci
Plantus Project društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Adresa: Trg kardinala Franje Šepera 7, 10000 Zagreb
MBS: 080892650
OIB: 70456010095

Temeljni kapital društva: 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Račun otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.: HR5723400091110640279
e-mail: info@plantus.org
telefon: 099 680 5448

Radno vrijeme je radnim danom od 16:30 do 20:00.

Opće odredbe
Društvo Plantus Project d.o.o. (u daljnjem tekstu Plantus) pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.plantus.org, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. Komunikacija se vrši na hrvatskom jeziku.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice www.plantus.org i sa istom svih povezanih stranica čije domene su registrirane kao vlasništvo Plantus-a (u daljnjem tekstu internetska stranica). Korištenjem internetske stranice korisnici izričito izjavljuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja te izričito pristaju na korištenje internetske stranice u skladu s njima. Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji drugi korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Plantus-a te je u cijelosti suglasan da Plantus nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu, kao i eventualnu štetu koja time može nastati. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Plantus zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, što uključuje ali se i ne ograničava na sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Isto tako, Plantus može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Plantus izričito zahtijeva od Krajnjeg korisnika da ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slaže ili ako ima manje od 14 godina, da se suzdrži od uporabe ove internetske stranice.

Plantus zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez bilo kakve prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Radi navedenog se predlaže svim korisnicima da redovite provjeravaju da li su objavljeni Opći uvjeti poslovanja izmijenjeni kako bi bili pravovremeno i u potpunosti upoznati sa istima. Ukoliko korisnik nastavi koristiti internet stranicu i nakon što su objavljene izmjene Općih uvjeta poslovanja, smatra se da je pristao na tako objavljene izmjene.

Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za pribavljanje i održavanje cjelokupne računalne opreme, što uključuje sav softver i hardver koji posjeduje i koristi, te svu drugu potrebnu opremu za pristupanje i korištenje svih sadržaja na internet stranici. Plantus nije i ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati na opremi Krajnjeg korisnika kao posljedica korištenja internet stranica.

Internetska stranica predstavlja jedino i isključivo vlasništvo Plantus-a. Sva komunikacija koja se vrši putem internetske stranice mora biti u skladu sa ovim Općim uvjetima poslovanja, te korisnicima nije dozvoljeno objavljivati i/ili prenositi bilo kakav materijal putem internet stranice a posebice na način da se istim krše intelektualna i/ili bilo kakva druga prava Plantus-a i/ili trećih osoba, odnosno materijal koji bi bio nezakonit, uvredljiv, ugrožavajući, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u primjereno komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Plantus-a sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik nadalje ne smije koristiti internet stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranci predstavljaju zaštićeno dobro Plantus-a koji je jedini i isključivi nositelj svih intelektualnih i drugih prava nad žigovima i/ili svim drugim sadržajima istaknutim na internet stranici, odnosno korisnik istih temeljem odobrenja dobivenih od nositelja takvih prava. Radi navedenog je izričito zabranjen svaki oblik umnožavanja, distribuiranja, prijenosa, objavljivanja, povezivanja i dubinskog povezivanja, ili mijenjanja internet stranica na bilo koji način bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja Plantus-a. U slučaju povrede bilo kakvih autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva kojih je Plantus nositelj i/ili je iste dužan štititi, Plantus zadržava pravo pokretanja odgovarajućih građanskih i/ili kaznenih i/ili prekršajnih postupaka protiv počinitelja takvih povreda radi.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su zaštićene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, koji uključuju ali se i ne ograničavaju na tekstove, slike, poslovne podatke, spise, dokumente, njihov sadržaj i priloge, to jest sve pisane sastavke, akte, tablice, grafikone, nacrte, crteže i slično, predmete, to jest makete, modele, uzorke, fotografije, filmove, mikrofilmove, tonske, računalne, slikovne i druge zapise koji su svjetlosno, zvukovno, strojno, ručno ili na drugi način zabilježeni na određenoj podlozi, mjere ili postupke, to jest sve vrste naloga, uputa, priopćenja, kao i usmena priopćenja i informacije (u daljnjem tekstu Materijali). Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati Materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite (privatne) uporabe, dok upotreba istih u komercijalne svrhe nije dozvoljena. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog Materijala bez izričitog prethodno pisanog odobrenja Plantus-a i/ili nositelja intelektualnog i/ili drugog prava na Materijalu.

Korisnik ne smije na internet stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Plantus nema nikakvu obvezu obavještavati Korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu te je jedino Korisnik isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio internet stranice, Korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Plantus-u vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala.

Korisnik je suglasan da internet stranicu koristi isključivo na vlastitu odgovornost, te da Plantus nije odgovoran za bilo kakve posljedice koje mogu nastati upotrebom internet stranice kao niti za točnost i/ili sadržan podataka i/ili Materijala i/ili bilo kakvih informacija i/ili usluga i/ili robe dane preko internet stranice. Korisnik je odgovoran za svu štetu koja može nastati uslijed bilo kakve greške, prekida, brisanja, kvara, prijenosa ili kašnjenja u radu, računalnog virusa, prekida u komunikacijskoj liniji, krađe, neovlaštenog pristupa, nemara ili drugom radnjom, te potvrđuje da Plantus nije odgovoran za uvredljivo i/ili za uobičajenu komunikaciju neprikladno i/ili protuzakonito ponašanje samog Korisnika i/ili trećih osoba.

Svaka informacija, tekst, slika ili stav izražen i/ili objavljen od strane Korisnika i/ili trećih osoba predstavljaju osobno vlasništvo i/ili stav i/ili mišljenje Korisnika i/ili treće osobe, te isti preuzimaju svu moralnu, materijalnu i kaznenu odgovornost u odnosu na iste. Plantus nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji Korisnik i/ili treća osoba ovlašteno i/ili neovlašteno postave na internet stranicu, te Plantus zadržava isključivo pravo takve sadržaje izmijeniti, brisati ili uklanjati sa internet stranice ukoliko ocijeni da je isti neprikladan. Korisnik potvrđuje da je cjelokupna komunikacija koja se odvija na i putem internet stranice javne prirode te da stoga Plantus ima pravo isti nadzirati bez njihovog znanja i prethodno izričitog dopuštenja.

Plantus nije odgovoran za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na internet stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba Plantus-a. Ni u kojem slučaju Plantus neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Korisnik oslonio na informacije dobivene putem internet stranici. Korisnik je dužan ocijeniti točnost, potpunost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan na ili putem internet stranice.

Plantus zadržava pravo raskida svakog poslovnog odnosa sa bilo kojim Korisnikom u bilo kojem trenutku, kao i ukinuti bilo koju zaporku odnosno račun Korisnika na internet stranici ukoliko Plantus prema vlastitoj diskrecijskoj odluci smatra da je pojedino ponašanje Korisnika neprimjereno odnosno istome neprihvatljivo, a posebice u slučaju kršenje Općih uvjeta poslovanja.

Korisnik se slaže da će nadoknaditi svu štetu Plantus-u i/ili trećim osoba, i neće istog smatrati odgovornim, za bilo koji oblik zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom internet stranica od strane Korisnika.

Plantus ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao i prikladnosti pojedinog proizvoda za naznačenu namjenu s obzirom da je Plantus samo distributer robe, a ne proizvođač iste.

Korištenjem internet stranica Korisnik pristaje da je za sve sporove ili zahtjeve u svezi Općih uvjeta ili uopće poslovanja s Plantus-om, nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

III. Narudžba i cijene

III.1. Narudžba

Narudžba pojedine robe odnosno usluga se vrši putem e-maila dostavom na adresu info@plantus.org odnosno ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca na internet stranici. Svaka narudžba se smatra kreiranom i potvrđenom tek kada je za istu izdan račun.

U slučaju primitka velikog broja narudžbi istovremeno, postoji mogućnost da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem tog proizvoda na skladištu Plantus-a i/ili njegovih dobavljača. U takvom slučaju će Plantus poduzeti sve potrebne mjere i radnje kako bi u primjerenom roku ispunio predmetnu narudžbu naručenog proizvoda. Ukoliko Plantus nema na raspolaganju naručeni proizvod i/ili isti nije u mogućnosti pribaviti u razumnom roku, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda koji je raspoloživ za isporuku odmah i/ili u razumnom roku a koji proizvod po svojim karakteristikama najbliže odgovara proizvodu koji nije moguće isporučiti. Plantus u cijelosti otklanja odgovornost za sve posljedice navedene iznimne situacije.

III.2. Cijene

Sve cijene naznačene na internet stranici su izražene u eurima te sadrže PDV, a vrijede za sve načine plaćanja. Cijena robe je utvrđena za svaki pojedinačni proizvod, a postupak naznačavanja cijene se obavlja ručno, slijedom čega postoji mogućnost nastanka greško radi ljudskog faktora. U takvoj situaciji će Plantus odmah o pogrešnoj cijeni obavijestiti kupca i nemogućnosti isporuke robe po navedenoj cijeni.

Sve cijene naznačene na internet stranici su podložne promjenama bez prethodne najave kupcima.

Trajanje i raskid, dostava robe, reklamacije i prigovori
IV.1. Trajanje i raskid, dostava robe i reklamacije

Ugovor koji kupac sklapa s Plantus-om za prodaju robe i/ili usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji robe ili usluge koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Plantus-a te izvršenim plaćanjem od strane kupca, a ukoliko isti nije ranije raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju sastavni dio pravnog odnosa kupca i Plantus-a kao i sastavni dio Ugovora o kupoprodaji robe ili usluge između kupca i Plantus-a.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Raskid kupac mora učiniti pisanim putem u obavijesti koju dostavlja preporučeno s povratnicom na adresu sjedišta Plantus-a naznačenu pod točkom I ovih Općih uvjeta poslovanja u kojoj će nedvojbeno i izričito iskazati svoju volju za raskidom sklopljenog ugovora.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakon o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog Plantus će izvršiti nakon što roba koja je upućena kupcu bude vraćena. Povrat robe je kupac dužan izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je obavijest o jednostranom raskidu ugovora poslana Plantus-u.

Ukoliko kupac jednostrano raskine ugovor, isti je dužan snositi troškove povrata robe Plantus-u. Ukoliko se radi o robi odnosno proizvodu koji ne može biti vraćen putem pošte odnosno na uobičajen način, kupac je dužan kontaktirati Plantus putem e-maila i/ili telefona radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda čiji trošak snosi kupac. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača, kupac je odgovora za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

IV.2. Podnošenje prigovora

Prigovore je potrebno dostaviti pisanim putem, poštom ili e-mailom na adrese Plantus-a naznačene u točci I ovih Općih uvjeta poslovanja. Kako bi se pisana pritužba riješila što prije, kupac je dužan naznačiti točan broj narudžbe odnosno ponude, broj računa i svoje osobne podatke. Plantus će na svaku pisanu pritužbu odgovoriti pisanim putem bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka prigovora.

Način plaćanja
Plantus u ovom trenutku omogućava plaćanje naručene robe putem:

- općom uplatnicom ili internet bankarstvom/mobilnim bankarstvom;
- gotovinom, pouzećem (pri preuzimanju robe)

Plaćanje putem opće uplatnice i/ili internet bankarstva se primarno vrši putem ponude i/Ili drugog odgovarajućeg dokumenta koju kupac dobiva na zahtjev koji dostavlja Plantusu a koji sadrži potrebne uputu za vršenje plaćanja. Nakon što predmetna uplata bude izvršena, na način da sredstva budu proknjižena od strane banke kod koje Plantus ima otvoren račun, Plantus će poslati naručenu robu.

Plaćanje robe pri preuzimanju (pouzećem) omogućava kupcu da predmetu robu plati tek nakon što ista putem paketne distribucije i/ili na drugi odgovarajući način bude dostavljena kupcu na željenu adresu. Samo plaćanje se vrši isključivo u gotovinu, dostavljaču prilikom isporuke robe na navedenu adresu kupca.

Roba se može i osobno preuzeti na poslovnim adresama Plantusa i/ili drugim adresama o kojima će kupac biti pravovremeno obaviješten, slijedom čega je prije samog preuzimanja robe potrebno kontaktirati Plantus na kontakte naznačene u točci I ovih Općih uvjeta poslovanja radi dogovora oko mjesta, vremena i drugih okolnosti preuzimanja. Osobno preuzimanje je moguće jedino uz predočenje da je kupoprodajna cijena podmirena u cijelosti na neki od prethodno spomenutih načina.

Adresa

Trg kardinala Franje Šepera 7, 
10000 Zagreb


Kontakt

Email: info@plantus.org 
Phone: +385 (0) 99 680 5448
Preuzimanje robe: radnim danom iza 16:30h, ostale dane prema dogovoru.  
Molimo kontaktirajte nas prije dolaska!

Links
Feedback

Šaljite nam svoje ideje, sugestije, primjedbe! Hvala Vam :) 

No Code Website Builder