Opis proizvoda

Mobirise
SPOJNICA za PEHD - ravna 

IRRITEC spojnice, za spajanje PEHD cijevi (polyethylene high-density). Linija kompresijskih spojnica Connecto™ dizajnirana je za prijenos tekućina pod visokim tlakom, a posebno se preporučuje za sustave navodnjavanja u poljoprivredi i vrtlarstvu.  Brz je i jednostavan način spajanja ove spojnice čini izuzetno lakima za upotrebu!

O proizvodu

20186 - spojnica 16x16mm, 20187 - spojnica 20x20mm, 20188 - spojnica 25x25mm, 20189 - spojnica 32x32mm, 20190 - spojnica 40x40mm, 20191 - spojnica 50x50mm, 20192 - spojnica 63x63mm

Connecto™ linija je dizajnirana za maksimalne radne tlakove (PN ~ PFA*) od 10 bara
(UNI 9561) od Ø16 do Ø110.

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA za PEHD - redukcija

IRRITEC spojnice, za spajanje PEHD cijevi (polyethylene high-density). Linija kompresijskih spojnica Connecto™ dizajnirana je za prijenos tekućina pod visokim tlakom, a posebno se preporučuje za sustave navodnjavanja u poljoprivredi i vrtlarstvu. Brz je i jednostavan način spajanja ove spojnice čini izuzetno lakima za upotrebu!

O proizvodu

20250 - spojnica redukcija 25x20mm, 20251 - spojnica redukcija 25x16mm, 20252 - spojnica redukcija 32x25mm, 20253 - spojnica redukcija 40x25mm, 20254 - spojnica redukcija 40x32mm, 20255 - spojnica redukcija 50x32mm, 20256 - spojnica redukcija 50x40mm, 20257 - spojnica redukcija 63x40mm, 20258 - spojnica redukcija 63x50mm

Connecto™ linija je dizajnirana za maksimalne radne tlakove (PN ~ PFA*) od 10 bara
(UNI 9561) od Ø16 do Ø110.

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA za PEHD - koljeno

IRRITEC spojnice, za spajanje PEHD cijevi (polyethylene high-density). Linija kompresijskih spojnica Connecto™ dizajnirana je za prijenos tekućina pod visokim tlakom, a posebno se preporučuje za sustave navodnjavanja u poljoprivredi i vrtlarstvu. Brz je i jednostavan način spajanja ove spojnice čini izuzetno lakima za upotrebu!

O proizvodu

20215 - spojnica koljeno 16x16mm, 20216 - spojnica koljeno 20x20mm, 20217 - spojnica koljeno 25x25mm, 20218 - spojnica koljeno 32x32mm, 20219 - spojnica koljeno 40x40mm, 20220 - spojnica koljeno 50x50mm, 20215 - spojnica koljeno 63x63mm

Connecto™ linija je dizajnirana za maksimalne radne tlakove (PN ~ PFA*) od 10 bara
(UNI 9561) od Ø16 do Ø110.

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA za PEHD - koljeno žensko

IRRITEC spojnice, za spajanje PEHD cijevi (polyethylene high-density). Linija kompresijskih spojnica Connecto™ dizajnirana je za prijenos tekućina pod visokim tlakom, a posebno se preporučuje za sustave navodnjavanja u poljoprivredi i vrtlarstvu. Brz je i jednostavan način spajanja ove spojnice čini izuzetno lakima za upotrebu!

O proizvodu

20231 - koljeno ž 16mmx3/4", 20232 - koljeno ž 20mmx1/2", 20233 - koljeno ž 20mmx3/4", 20234 - koljeno ž 25mmx1/2", 20235 - koljeno ž 25mmx3/4", 20236 - koljeno ž 25mmx1", 20237 - koljeno ž 32mmx3/4", 20238 - 32mmx1", 20239 - koljeno ž 40mmx1", 20240 - koljeno ž 40mmx1"1/4, 20241 - koljeno ž 50mmx1"1/2, 20242 - koljeno ž 63mmx2"

Connecto™ linija je dizajnirana za maksimalne radne tlakove (PN ~ PFA*) od 10 bara
(UNI 9561) od Ø16 do Ø110.

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA za PEHD - koljeno muško

IRRITEC spojnice, za spajanje PEHD cijevi (polyethylene high-density). Linija kompresijskih spojnica Connecto™ dizajnirana je za prijenos tekućina pod visokim tlakom, a posebno se preporučuje za sustave navodnjavanja u poljoprivredi i vrtlarstvu. Brz je i jednostavan način spajanja ove spojnice čini izuzetno lakima za upotrebu!

O proizvodu

20222 - koljeno m 16mmx1/2", 20223 - koljeno m 20mmx3/4", 20224 - koljeno m 25mmx3/4", 20225 - koljeno m 25mmx1", 20226 - koljeno m 32mmx3/4", 20227 - koljeno m 32mmx1", 20228 - koljeno m 40mmx1"1/4, 20229 - koljeno m 50mmx1"1/2, 20230 - koljeno m 63mmx2"

Connecto™ linija je dizajnirana za maksimalne radne tlakove (PN ~ PFA*) od 10 bara
(UNI 9561) od Ø16 do Ø110.

Polipropilen

Mobirise
PRIKLJUČAK za PEHD - ženski

IRRITEC spojnice, za spajanje PEHD cijevi (polyethylene high-density). Linija kompresijskih spojnica Connecto™ dizajnirana je za prijenos tekućina pod visokim tlakom, a posebno se preporučuje za sustave navodnjavanja u poljoprivredi i vrtlarstvu. Brz je i jednostavan način spajanja ove spojnice čini izuzetno lakima za upotrebu!

O proizvodu

20161 - priključak ž 16mmx1/2", 20162 - priključak ž 16mmx3/4", 20163 - priključak ž 20mmx1/2", 20164 - priključak ž 20mmx3/4", 20165 - priključak ž 25mmx3/4", 20166 - priključak ž 25mmx1", 20167 - priključak ž 32mmx3/4", 20168 - priključak ž 32mmx1", 20169 - priključak ž 40mmx1"1/4, 20170 - priključak ž 50mmx1"1/2, 20171 - priključak ž 50mmx2",

Connecto™ linija je dizajnirana za maksimalne radne tlakove (PN ~ PFA*) od 10 bara
(UNI 9561) od Ø16 do Ø110.

Polipropilen

Mobirise
PRIKLJUČAK za PEHD - muški

IRRITEC spojnice, za spajanje PEHD cijevi (polyethylene high-density). Linija kompresijskih spojnica Connecto™ dizajnirana je za prijenos tekućina pod visokim tlakom, a posebno se preporučuje za sustave navodnjavanja u poljoprivredi i vrtlarstvu. Brz je i jednostavan način spajanja ove spojnice čini izuzetno lakima za upotrebu!

O proizvodu

20172 - priključak m 16mmx1/2", 20173 - priključak m 16mmx3/4", 20174 - priključak m 20mmx1/2", 20175 - priključak m 20mmx3/4", 20176 - priključak m 25mmx3/4", 20177 - priključak m 25mmx1", 20178 - priključak m 32mmx3/4", 20179 - priključak m 32mmx1", 20180 - priključak m 40mmx1", 20181 - priključak m 40mmx1"1/2, 20182 - priključak m 50mmx1"1/2, 20183 - priključak m 50mmx2", 20184 - priključak m 63mmx1"1/2, 20185 - priključak m 63mmx2",

Connecto™ linija je dizajnirana za maksimalne radne tlakove (PN ~ PFA*) od 10 bara
(UNI 9561) od Ø16 do Ø110.

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA za PEHD - T spoj

IRRITEC spojnice, za spajanje PEHD cijevi (polyethylene high-density). Linija kompresijskih spojnica Connecto™ dizajnirana je za prijenos tekućina pod visokim tlakom, a posebno se preporučuje za sustave navodnjavanja u poljoprivredi i vrtlarstvu. Brz je i jednostavan način spajanja ove spojnice čini izuzetno lakima za upotrebu!

O proizvodu

20197 - spojnica T 16x16x16mm, 20198 - spojnica T 20x20x20mm, 20199 - spojnica T 25x25x25mm, 20200 - spojnica T 32x32x32mm, 20201 - spojnica T 40x40x40mm, 20202 - spojnica T 50x50x50mm, 20203 - spojnica T 63x63x63mm

Connecto™ linija je dizajnirana za maksimalne radne tlakove (PN ~ PFA*) od 10 bara
(UNI 9561) od Ø16 do Ø110.

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA za PEHD - T spoj ženski

IRRITEC spojnice, za spajanje PEHD cijevi (polyethylene high-density). Linija kompresijskih spojnica Connecto™ dizajnirana je za prijenos tekućina pod visokim tlakom, a posebno se preporučuje za sustave navodnjavanja u poljoprivredi i vrtlarstvu. Brz je i jednostavan način spajanja ove spojnice čini izuzetno lakima za upotrebu!

O proizvodu

20204 - spojnica T ž 16mmx1/2"x16mm, 20205 - spojnica T ž 20mmx1/2"x20mm, 20206 - spojnica T ž 20mmx3/4"x20mm, 20207 - spojnica T ž 25mmx3/4"x25mm, 20208 - spojnica T ž 32mmx3/4"x32mm, 20209 - spojnica T ž 32mmx1"x32mm, 20210 - spojnica T ž 32mmx1"1/4x32mm, 20211 - spojnica T ž 40mmx1"x40mm, 20212 - spojnica T ž 40mmx1"1/4x40mm, 20213 - spojnica T ž 50mmx1"1/2x50mm, 20214 - spojnica T ž 63mmx2"x63mm

Connecto™ linija je dizajnirana za maksimalne radne tlakove (PN ~ PFA*) od 10 bara
(UNI 9561) od Ø16 do Ø110.

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA za PEHD - T spoj redukcija

IRRITEC spojnice, za spajanje PEHD cijevi (polyethylene high-density). Linija kompresijskih spojnica Connecto™ dizajnirana je za prijenos tekućina pod visokim tlakom, a posebno se preporučuje za sustave navodnjavanja u poljoprivredi i vrtlarstvu. Brz je i jednostavan način spajanja ove spojnice čini izuzetno lakima za upotrebu!

O proizvodu

20193 - spojnica T redukcija 32x25x32mm, 20194 - spojnica T redukcija 40x32x40mm, 20195 - spojnica T redukcija 50x40x50mm, 20196 - spojnica T redukcija 63x50x63mm

Connecto™ linija je dizajnirana za maksimalne radne tlakove (PN ~ PFA*) od 10 bara
(UNI 9561) od Ø16 do Ø110.

Polipropilen

Mobirise
ČEP za PEHD 

IRRITEC spojnice, za spajanje PEHD cijevi (polyethylene high-density). Linija kompresijskih spojnica Connecto™ dizajnirana je za prijenos tekućina pod visokim tlakom, a posebno se preporučuje za sustave navodnjavanja u poljoprivredi i vrtlarstvu. Brz je i jednostavan način spajanja ove spojnice čini izuzetno lakima za upotrebu!

O proizvodu

20243 - čep 16mm, 20244 - čep 20mm, 20245 - čep 25mm, 20246 - čep 32mm, 20247 - čep 40mm, 20248 - čep 50mm, 20249 - čep 63mm

Connecto™ linija je dizajnirana za maksimalne radne tlakove (PN ~ PFA*) od 10 bara
(UNI 9561) od Ø16 do Ø110.

Polipropilen

Mobirise
Obujmice za PEHD

IRRITEC Clamp Saddle linija dizajnirana je za bočne izlaze na polietilenskim cijevima (PE). Prikladne su za prijenos tekućina u prehrambenoj industriji jer su sastavni materijali u skladu s važećim nacionalnim i međunarodnim standardima.

O proizvodu

20259 - obujmica 20x1/2", 20260 - obujmica 25x1/2", 20261 - obujmica 25x3/4", 20262 - obujmica 22x1/2", 20263 - obujmica 32x3/4", 20264 - obujmica 40x3/4", 20265 - obujmica 40x1", 20266 - obujmica 50x3/4", 20267 - obujmica 50x1", 20268 - obujmica 63x1", 20269 - obujmica 63x3/4"

Linija Clamp Saddle omogućuje maksimalni radni tlak (PN ~ PFA*) od 4 do 16 bara, pri temperaturi od 20 °C. 

Polipropilen

Mobirise
Ventili kuglasti

Kuglasti ventil, s obostrano unutarnjim navojem, namijenjeni su za instalacije vodovoda, grijanja, klimatizacije, komprimiranog zraka.

O proizvodu

000158 - kuglasti ventil 1/2", 000159 - kuglasti ventil 3/4", 000160 - kuglasti ventil 1"

Maksimalni radni tlak: 50 bara

Ručka ventila je aluminijska. Tijelo ventila je izrađeno od poniklanog mesinga. Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20 ° C do 150 ° C u odsutnosti pare).

Mobirise
PVC Ventili - Ž/Ž

Ovaj vrlo robusni kuglasti ventil izrađen od PVC plastike idealan je za obavljanje svoje funkcije čak i pri visokim tlakovima do 16 bara. Ručka kuglastog ventila može se ukloniti laganim povlačenjem kako bi se spriječilo neovlašteno otvaranje ili zatvaranje.

O proizvodu

20303 - PVC ventil 1"1/4, 20304 - PVC ventil 1"1/2, 20305 - PVC ventil 2"

Maksimalan pritisak: 16 bara

PVC 

Mobirise
PVC Ventili - M/Ž

Ovaj vrlo robusni kuglasti ventil izrađen od PVC plastike idealan je za obavljanje svoje funkcije čak i pri visokim tlakovima do 16 bara. Ručka kuglastog ventila može se ukloniti laganim povlačenjem kako bi se spriječilo neovlašteno otvaranje ili zatvaranje.

O proizvodu

20301 - PVC ventil 3/4", 20302 - PVC ventil 1"

Maksimalan pritisak: 16 bara

PVC

Mobirise
ODVODNIK za PELD i Dripline cijevi

IRRITEC odvodnik sa ventilom za PELD cijevi (Low-density polyethylene) služi za instalaciju tj. spajanje PELD i/ili Dripline cijevi i glavnih vodova. Najčešće se koristi u kombinacijama sa obujmicama za PEHD cijevi. 

O proizvodu

20309 - odvodnik 1/2"x16mm, 20310 - odvodnik 3/4"x16mm, 258230 - odvodnik 3/4"x20mm

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA sa ventilom za PELD i Dripline cijevi

IRRITEC spojnica sa ventilom za PELD cijevi (Low-density polyethylene) o Dripline cijevi služi za njihovo međusobno spajanje. Ventil omogućava zatvaranje pojedinih sekcija navodnjavanja. 

O proizvodu

20311 - spojnica sa ventilom 16x16mm

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA ravna za PELD i Dripline cijevi 

IRRITEC ravna spojnica za PELD cijevi (Low-density polyethylene) i Dripline cijevi, koristi se za međusobno spajanje, saniranje puknuća te popravke. 

O proizvodu

20370 - spojnica 16x16mm

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA T za PELD i Dripline cijevi 

IRRITEC T spojnica za PELD cijevi (Low-density polyethylene) i Dripline cijevi, koristi se za međusobno spajanje, razvode, saniranje puknuća te popravke. 

O proizvodu

20308 - spojnica T 16x16x16mm

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA koljeno za PELD i Dripline cijevi 

IRRITEC koljeno spojnica za PELD cijevi (Low-density polyethylene) i Dripline cijevi, koristi se za međusobno spajanje, razvode, saniranje puknuća te popravke.

O proizvodu

20306 - spojnica koljeno 16x16mm, 674167 - spojnica koljeno 20x20mm

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA odvodnik za trake 

IRRITEC odvodnik za Trake (tape) koristimo kod spajanja traka za navodnjavanja i glavnih vodova. Kod takvih instalacija ovaj tip odvodnika koristimo u kombinaciji sa obujmicom za PEHD cijevi. 

O proizvodu

192824 - odvodnik za traku sa ventilom 3/4"x16mm 

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA koljeno za trake 

IRRITEC spojnicu koljeno koristimo kod traka za navodnjavanje, za razvode, redove i sl. 

O proizvodu

471214 - koljeno za traku 16x16mm

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA ravna za trake 

IRRITEC ravna spojnica za trake koristi se za međusobno spajanje, saniranje puknuća te popravke traka za navodnjavanje. 

O proizvodu

774577 - ravna spojnica za traku16x16mm

Polipropilen

Mobirise
SPOJNICA T za trake 

IRRITEC T spojnica za trake koristi se za međusobno spajanje, saniranje puknuća, razvode te popravke traka za navodnjavanje.

O proizvodu

790690 - spojnica T za traku 16x16mm

Polipropilen

Mobirise
Čep za trake

IRRITEC čep za trake

O proizvodu

654735 - čep za traku 16mm

Polipropilen

Mobirise
ČEP za PELD i Dripline cijevi 

IRRITEC čepovi za PELD cijevi (Low-density polyethylene)  i Dripline cijevi. 

O proizvodu

20314 - čep za PELD i Dripline 16mm, 461224 - čep za PELD i Dripline 20mm

Polipropilen

Kontaktirajte nas!

Adresa

Trg kardinala Franje Šepera 7, 
10000 Zagreb


Kontakt

Email: info@plantus.org 
Phone: +385 (0) 99 680 5448
Preuzimanje robe: radnim danom iza 16:30h, ostale dane prema dogovoru.  
Molimo kontaktirajte nas prije dolaska!

Links
Feedback

Šaljite nam svoje ideje, sugestije, primjedbe! Hvala Vam :) 

HTML Editor